HANDS - ON DEMO

Trải nghiệm máy Scan trong miệng Trios Move+ và Laser 

TALKSHOW

Cùng Ms. AMELIA TAN trao đổi về 10 điều mà máy scan trong miệng thế hệ thứ 5 có thể làm được.

Hoạt động của Việt Đăng tại HIDEC 2022